Grand hotel II (24)

Do Grand Hotelu přijede Violeta, sestra Ángely. Je na mizině a shání práci. Teresa pro ni nemá místo, ale Violeta se díky podvodu stane kuchařkou. Plukovník učí Javiera střílet a ten ohluchne. Teresa zjistí, že hluchotu jen předstírá a plukovník ho nechá vyšetřit vojenským lékařem. Ten hluchotu potvrdí s tím, že Javier nemůže do Afriky. Javier se však nešťastně prozradí a rozzlobený plukovník ho chce poslat do války. Belén se sejde s Teresou a chce za listinu o vlastnictví dolů s wolframem peníze. Teresa souhlasí a poradí jí, aby Gonzalovi a ministrovi předala jen falešnou kopii. Sama se o vlastnictví přihlásí, až se rozjede těžba. Ušetří tak na investicích. Belén vše provede a kopii dá Gonzalovi. Ten ji spálí a ministr jí řekne, že s ní už dál nepočítají. Po předání originálu Terese čeká na finanční odměnu. Teresa ji však nechá zatknout pro krádež. Fernando/Ángel čeká před hotelem na Ángelu. Spatří ho Andrés, pohádají se a Fernando/Ángel mu prozradí, že je jeho bratr a jejich otcem byl Carlos. Seběhnou se lidé z hotelu a Diego Fernanda/Ángela postřelí. Ángela před agentem Ayalou prohlásí, že přišel krást. Andrés se zlobí, že jak Julio tak Alícia o všem věděli. Řekne Terese, že to ví, že hotel je také jeho a že je proto nemůže řádně obsluhovat. Teresa ho propustí a oznámí to své rodině. Julio se dozví od Fernanda/Ángela, že jeho otec Carlos v něj ztratil důvěru, když ukradl svěřené peníze. Carlos mu napsal dopis, že majetek nechá Andrésovi. Fernando/Ángel šel do hotelu, ale nepustili ho dovnitř. Potkal však Ángelu, která o něm nevěděla, a pomstil se tím, že jí řekl, kdo je. Diego vyhrožuje Sofii, že dá Ayalovi vražedný nůž, pokud nezařídí, aby mu Alfredo přenechal svůj podíl na hotelu. Pohodí nůž v zahradách, kde ho najde číšník. Alícia se nabídne, že nůž donese Ayalovi. Sofia se jí svěří, že Beatriz zavraždila. Alícia smaže všechny otisky na noži. Ayalu, jemuž byl vrácen titul detektiva, požádá o setkání s Benjaminem. Alícia ho poprosí, aby udělal dobrý skutek a zachránil Sofii. Benjamin otiskne své prsty na nůž, který Alicia předá Ayalovi.

Hrají:A. Ozoresová, A. Salamancaová, Y. González

Šp., 2012

Uvidíte v TV

Videoarchiv