První světová válka v číslech (2)

První světová válka se nepodobala ničemu, co se událo před ní. Byla to válka čísel. Vojáci, munice, zbraně, lodě, letadla: jejich množství znamenalo rozhodující rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Poprvé v dějinách se vše zaznamenávalo s naprosto přesnými podrobnostmi. Kvůli válce bylo mobilizováno 65 milionů mužů, kteří umírali rychlostí 6000 za den. Bylo vyrobeno 1,2 miliardy dělostřeleckých granátů, 1,1 milionu kulometů a vypáleno 50 miliard střel. První světovou válku v číslech vybojovali generálové, pro které nebyla žádná cena příliš vysoká.

VB, 2017

Uvidíte v TV