Poslední lovci v Mongolsku

Stěhování za pastvou ovcí, koz, koní a velbloudů, které chovají, je neodmyslitelnou součástí kočovného života kazašských rodů na planinách a stepích západního Mongolska. Přesto má pro Kazachy značný význam i lov a s ním úzce spjaté sokolnictví. Muži zvaní "burkitši" cvičí jako své lovecké pomocníky samice orla skalního, jimž říkají "burkiti". Sokolníci se jednou za rok scházejí na soutěži, při níž mají možnost ukázat své jezdecké a lovecké umění. Následující zimní sezóna pak prověří, jak dobře se na ni připravili.

N/Šp., skryté titulky