Jiří Srnec očima Pavla Kouteckého

Černé divadlo patří k jednomu z trvalých fenoménů československého kulturního tání po období poúnorového úhoru. Otec této imaginativní formy Jiří Srnec, který se v těchto dnech dožívá 90 let, po studiu na loutkářské katedře DAMU a grafické škole na počátku šedesátých let poprvé představil zdokonalený čínský divadelní princip neviditelných herců a roku 1962 s ním sklidil obrovský úspěch na festivalu v Edinburghu. Již více než padesát let nápaditá představení založená na prostém, ale účinném nápadu reprezentují naši kulturu a pro zahraniční návštěvníky Prahy fungují jako zaručená atrakce. Z legendárních inscenací můžeme jmenovat například Pruhovaný sen, Legendy staré matky Prahy či Alici v říši zázraků. Jiří Srnec spolupracoval i s dalšími českými scénami – divadlem Semafor či Laternou Magikou, osloven byl rovněž státní operou v Mnichově. Za své dílo a reprezentaci českého umění ve světě získal roku 2011 z rukou prezidenta Medaili za zásluhy.

1994, skryté titulky