Kateřina Veliká (10)

Kateřina nechce žít, trápí se smrtí své dcerky Anny. Přiznává si, že byla špatná matka. Povolá si ji carevna Alžběta a řekne jí, že nesmí pomýšlet na smrt. Nadešel čas pro Alžbětu, ale pro Kateřinu ne. Šéf Tajné rady Šuvalov navrhne Petrovi, aby se Zalesskij stal jeho pobočníkem. Petr souhlasí. Šuvalov vysvětlí svému bratrovi senátorovi, že nejlepším způsobem, jak se zbavit nepřítele, je učinit ho přítelem. Senátorovým pobočníkem se stane Orlov. Oba mají autoritu mezi gardisty. Orlov řekne Kateřině, že garda drží při sobě a stačí jen říct. Kateřina zjistí, že je s Orlovem těhotná. Musí to tajit, protože s Petrem již déle nežije. Carevna umírá a Šuvalov se obává, že ve své závěti předá moc Kateřině jako regentce. Po smrti carevny se ukáže, že závěť nezanechala, a Petr je prohlášen imperátorem. Petr III. se ve funkci najde a podepisuje dekret za dekretem. Zruší Tajnou radu jako zbytečnou a žádá, aby Šuvalov povolal zpátky Lestoka. Dá volnost šlechtě, zakáže mučení a prohlásí všechna náboženství za svobodná. Gardistům obstará nové uniformy dle pruského vzoru a nařídí, aby staré zničili. Gardisté neuposlechnou a staré uniformy schovají. Při dvorní hostině se Petrova milenka Voroncová pohádá s Kateřinou o místo vedle imperátora, které jí jako manželce patří. Petr se ale zastane Voroncové a Kateřině nařídí domácí vězení. Kateřinu přepadnou porodní bolesti. Zalesskij stěhuje svou rodinu z domu a dům zapálí. Když probíhá porod, Voroncovová řekne Petrovi, že je Kateřina těhotná, a nutí ho, aby si to hned ověřil. Cestou do Kateřininých komnat však díky Zalesskému upoutá Petra požár domu a jede se na něj podívat. Mezitím se Kateřině narodí chlapec, kterého potají předají do urozené rodiny. Kateřinina přítelkyně Dašková během hostiny nasype senátorovi Šuvalovi do nápoje jed. Petr ho chce jmenovat polním maršálem, ale senátor umírá. Jeho bratr je přesvědčen, že jed mohl poskytnout Kateřinin lékař Štoss. Zavolá si Orlova, kterého obviní, že se na otravě podílel. Orlov mu odpoví, že jen blázen by odstraňoval svého chlebodárce.

Hrají:J. Snigirová, P. Děrevjanko, N. Surkovaová

Rus., 2015

Uvidíte v TV

Videoarchiv