Příběh sádrového světce

V roce 1937 vypsal Spolek pro dostavbu katedrály svatého Víta soutěž na dokončení náhrobku svatého Vojtěcha. V ní se mezi významnými sochaři prosadila Karla Vobišová-Žáková. Situace v naší zemi zapříčinila, že sádrový model sousoší byl veřejnosti představen až roku 1947. Rok nato se dostali k moci komunisté, čímž byl vznik definitivního díla znemožněn. Model měl být dokonce zničen, ale rodině sochařky se jej podařilo tajně rozřezat a odnést z katedrály. Po desítky let bylo sousoší ukryto v ateliéru a pak v rodinném bytě. Jeho autorka se samotné realizace nedočkala, zemřela na počátku 60. let. Ani po roce 1989 se nedařilo prosadit dokončení a umístění sousoší v katedrále. Až v roce 2018 vzal tým restaurátorů dílo do svých rukou a stříbrný svatý Vojtěch nakonec obsadil své dlouho odpírané místo při příležitosti převozu ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti.

Režie:F. Filip

1995, skryté titulky