Náš venkov

Na farmě ve Strahovicích na Opavsku hospodaří parta chlapů – starají se o prasata, kozy nebo husy, z větví ořezaných podél cest vyrábějí peletky na topení do kamen, okopávají pole s bramborami. Jenže tito hospodáři svůj vztah ke gruntu nepodědili po otcích a dědech, nýbrž doputovali sem z opavského azylového domu. Životopisy těchto netypických farmářů zahrnují cestu na okraj lidské společnosti, ať už kvůli ztrátě zaměstnání, rozpadu rodiny, zadlužení nebo kriminální minulosti. Od Armády spásy dostali šanci vrátit se nazpátek do života – pracovat a cítit se často po mnoha letech znovu prospěšní svému okolí.

2015, skryté titulky

Uvidíte v TV