Dobrodružství vědy a techniky

V odlehlé hornaté oblasti pouště Gobi v jižním Mongolsku žije malá a nesmírně plachá populace medvědů, která se nezávisle vyvíjela několik tisíc let. Gobijští medvědi jsou považováni za poddruh medvěda hnědého – na rozdíl od většiny svých soukmenovců jsou však menší a štíhlejší postavy a obvykle mají na krku nebo na ramenou skvrnu světlejší srsti. Jsou dokonale přizpůsobeni svému neúrodnému prostředí a jsou převážně vegetariáni, což znamená, že musí při hledání potravy překonávat obrovské vzdálenosti. Jejich současná populace se odhaduje na pouhých 25 až 30 zvířat, a proto se považuje za silně ohroženou. Přestože žijí v chráněné oblasti, ohrožuje je především lidská činnost. Důlní a infrastrukturní projekty v blízkých regionech i pastva dobytka kočovníků způsobují, že mnoho jejich napajedel a potravních oblastí mizí. Tým mongolských vědců již nějakou dobu pomocí kamer v přírodě zkoumá populaci, migraci a chování gobijských medvědů a také vede vzdělávací kampaně, aby se pokusil zabránit vyhynutí těchto plachých obyvatel pouště.

N, skryté titulky

Uvidíte v TV