Příběh renesančního rukopisu

V knihovně hradu Křivoklát je uložena kniha francouzského misionáře Jeana de Léry "Historia o plavení se do Ameriky, kteráž Brasilia slove", kterou v roce 1590 do češtiny přeložili dva čeští bratři Pavel Slovák a Matěj Cirus. Kniha je dokladem čilých styků českých bratří s francouzskými hugenoty. Ti patrně získali latinský překlad v Ženevě a posléze jej převedli do našeho jazyka. Rukopis u nás nevyšel tiskem, snad pro kritické pasáže odkazující na tehdejší poměry. Je to unikátní kniha, jež poprvé v češtině představila život indiánského kmene. Po třicetileté válce se dostala do rukou majitele, který ji opatřil nelichotivými poznámkami na adresu autora či překladatelů. Jeho náboženská nesnášenlivost vůči protestantům z jadrného slovníku evidentně čiší. Lze se však jen dohadovat, kdo byl onen zahořklý komentátor zač.

Režie:M. Kučera

1995, skryté titulky