Nekonečné světy

V roce 2012 zformuloval ruský vědec Timur Timerbulatov pět zákonů vzniku světa: zákon hierarchie, zákon rovnováhy protikladů, zákon všeobecné provázanosti, zákon vývoje a zákon neustálého pohybu. Ty platí jak pro megasvět, tak pro mikrosvět. V dávných dobách se předpokládalo, že vesmír vznikl z éteru, věčného elementu, jak ho nazýval Aristoteles. Éter figuroval i v Mendělejevově tabulce prvků, na počátku 20. století s objevem nových druhů energie se pak na něj zapomnělo a z tabulky zmizel. Teorii o éteru popřel i Einstein, který přišel se svou obecnou teorií relativity. Někteří vědci, jako například americký fyzik Michio Kaku, se ale k teorii éteru vrací. Má to být elastické prostředí s měnící se hustotou, z nějž vzniká hmota. V budoucnu by se tak mohly osvětlit problémy teleportace, levitace, či telepatie. Také teorie o tom, že vesmír je chladný a nehybný, padla. V roce 2012 na konferenci o kosmologii bylo konstatováno, že se vesmír pohybuje a rozpíná. Vznikl z počátečního bodu následkem mohutného výbuchu – velkého třesku – před 13 800 000 lety. Tato teorie ale neodpovídá na mnoho otázek, např. co bylo před velkým třeskem a co výbuch vyvolalo?

Rus., 2017, skryté titulky