Byla svaďba, byla

Dokument (2016). Co zbylo z tradiční venkovské svatby a jak se proměnily její prvky - oděv, kytice, zvyky.

Režie:D. Hrubá

2016, skryté titulky