Kvarteto

Jak se adaptovat na klimatické změny, které naše planeta prožívá? Krajina trpí suchem nebo záplavami z přívalových dešťů, protože půda ztratila schopnost zadržovat vodu. Za jedním příkladem, jak pomoci vodě v krajině, jsme se vypravili do Šardic. V roce 1970 se Šardicemi prohnala přívalová vlna a v zatopených místních dolech zahynulo 34 horníků. Až v roce 2003 se začalo hledat řešení, které by zabránilo opakování podobné katastrofy. Autoři z Maďarska zamířili do vesnice Ruzsa, která leží na sprašové plošině mezi Dunajem a Tisou. A podobně jako v jiných oblastech Velké dunajské nížiny, i tady jeden z největších problémů představuje výrazný pokles hladiny spodní vody. Nejsou tu žádná jezera ani rybníky, strouhy jsou už celé desetiletí vyschlé a i na jarních polích je vidět, že se nacházíme v jedné z nejsušších oblastí Maďarska. Situaci by chtěl změnit nedávno zahájený ekologický projekt financovaný Evropskou unií. Tvůrci z Krakova zamířili k řece Stradomce, kde rovněž řeší důsledky občasných záplav. „Jak už to tak během povodní bývá, část břehu zmizela a státní instituce Polské vodní toky společně s místní samosprávou rozhodli, že se tady musí provést hydrotechnické práce, protipovodňová opatření. Pro nás, kdo si přírody ceníme a pečujeme o ni, je důležité, aby se u tohoto druhu prací minimalizovaly zásahy do přírody. Tady se to povedlo, dokonce je to vidět: úpravy končí u vodní hladiny a na svahu, ale nedošlo k porušení koryta řeky. Kromě toho ty obkladové kameny, které se zpravidla pokládají naplocho a příliš rovnoměrně, což zvířatům, která tady žijí, působí problémy, jsme položili nepravidelně,“ říká Paweł A. Halny z koalice Zachraňme řeky. Se stejným problémem se potýkají i nad obcí Ťahanovce u Košic. I tam se projekt neobejde bez spolupráce s organizací, která se snaží působní člověka sladit s potřebami přírody.

skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Kvarteto

  • Kvarteto

  • Kvarteto