Alžírsko - země moře, slunce a pouště

Alžírsko, rozprostírající se na severu Afriky, je největší země na africkém kontinentu. Nejvýznamnější města, včetně hlavního města Alžíru, jsou soustředěna na pobřeží nebo v jeho blízkosti. Alžírsko má více než 1600 kilometrů pobřeží, kde vládne mírné středomořské klima. A právě tam žije převážná část obyvatelstva země. Především ve velkých aglomeracích, jakými jsou mimo hlavního města třeba Oran nebo Constantine. V dokumentu poznáme krásu zmíněných měst, kouzlo pohoří Atlas, náhorních plošin oddělujících pobřežní planiny od Sahary, i samotné pouště zaujímající tři čtvrtiny země.

Fr., skryté titulky