Údolí vody a ohně (1)

V údolí zambijské řeky Luangwy, protékající územím v délce více než 700 kilometrů, je polovina listopadu. Po 6 měsících, během nichž příroda a vodní toky zcela vyschly, se začínají projevovat změny. Až do konce března bude probíhat nejštědřejší údobí v roce – období dešťů. Impaly přivádějí během 2 týdnů na svět mláďata, z nichž první týdny přežije jen polovina. Sloni jsou díky své velikosti schopni přeplavat až 500 metrů širokou řeku, která je pro některá zvířata díky divokému proudu po deštích nepřekonatelná. Sloni hodující na čerstvé trávě vyplaší hmyz, na němž si pochutnají volavky. Stádům zeber, v nichž je několik dospělých samic s mláďaty, vládne dominantní hřebec. V únoru jsou malým impalám už 3 měsíce. Jako jediné antilopy si upravují a čistí srst, přičemž jim vydatně pomáhají klubáci. Hned vedle pobíhají paviáni. Jsou to všežravci, ale i oni si rádi pochutnají na čerstvé trávě. Všichni přitom musí dávat pozor na nebezpečí představované levharty … Na ebenových stromech si staví hnízda nesyti afričtí, až 1 m vysocí ptáci s rozpětím křídel 1,5 metru. Živí se rybami a žábami. V nově vzniklých mokřinách přebývají ostnáci s dlouhýma nohama a prsty, které jim umožňují chodit po plovoucí vegetaci. O inkubaci vajec a následné péči o mláďata se stará sám samec.. K páření se připravují i snovači žlutí, kteří si staví kulovitá hnízda z trávy kvůli bezpečnosti volně zavěšená nad vodou. Nad vodou se vznášejí i pěnová hnízda rosniček měnivých, v nichž se ukrývají pulci. Ti rychle vyrostou a nakonec se spustí do vody … Je začátek března a hraví psi hyenovití, mistři lovu, uplatňují při pronásledování kořisti strategii smečky. Dokáží běžet rychlostí až 65 km/hod a mají velkou výdrž. Jejich kořist – impaly – jsou sice rychlejší, dosahují rychlosti až 80 km/hod, ale když se mládě zatoulá od matky, je ve velkém nebezpečí. Impaly ale mají pro podobné případy tajnou zbraň v podobě pachových žláz ukrytých v chomáčcích černých chlupů na spěnkách. Při vysokých výskocích v běhu vylučují pach, který dokáže zatoulané mládě dovést zpět k matce. Nad mokřinami se vznášejí rychlé a hbité vážky, jejichž křídla se pohybují nesouměrně a po bleskurychlých otáčkách dokáží zrychlit let až na 40 km/hod. Při páření vytvářejí tzv. pářící kruh. Jejich vajíčka se vyvíjejí pod vodou. Na konci března se impaly připravují na další říji, která přijde o něco později. Hormony ovládají i zebry. Hřebci mezi sebou svádějí nelítostné boje o samice. Když si chce mladý hřebec založit vlastní stádo, musí si toto právo vybojovat. Jejich nebezpečnou zbraní je kopání, přičemž jejich kop může zabít i lva. Nesytové dokončili svá hnízda a mohou naklást vejce, z nichž se po měsíci vylíhnou mláďata. V dubnu se počasí začíná opět měnit. Přeháňky jsou stále řidší a doba dešťů se pomalu chýlí ke konci. Příroda je ale stále zelená a zvířata čekají ještě 3 příjemné měsíce…

Kan., 2017, skryté titulky

Uvidíte v TV