Konfucius

Dokument (2016). Před více než 2500 lety přišel jeden člověk s naprosto novým a neotřelým způsobem myšlení, jež dodnes ovlivňuje život nejlidnatější země světa. Jmenoval se Konfucius. Byl jednou z nejvýznačnějších postav lidské historie. Mudrc, filozof a učitel v jedné osobě, který – podobně jako Sokratés a Buddha – žil ve velmi zvláštním vývojovém období lidské civilizace. Jeho jméno je všeobecně známé. Ale jaký byl doopravdy? Jaký měl život a jak tento život zapůsobil na jeho mravní učení? V čem vůbec spočívá podstata Konfuciova učení? Proč se pod jeho praporem semkl celý jeden národ a jak vlastně zapůsobil na dnešní Čínu? (114 min)

2016