AKT

Akt je nejstarší hrou Divadla Járy Cimrmana z roku 1967, televizní záznam představení byl pořízen o třicet let později. Seznámíme se s osobností, která se vepsala do našich kulturních dějin, aniž bychom o tom měli ponětí. V úvodní vědecké přednášce jsou poskytnuta mistrova životopisná data, dostane se nám i přehledu jeho díla a dozvíme se, jak vůbec k objevení Cimrmanova odkazu došlo. Na "autobustě" můžeme sledovat dokonce mistrovy strhané rysy. Poté následuje samotná Cimrmanova hra se zpěvy a tanci, při jejíž rekonstrukci použili autoři střípky dochovaného díla v podobě veršů. Z děje naznačíme pouze toto: malíř Žíla a jeho žena si pozvali na návštěvu tři muže, aby jim vyprávěli svůj životní příběh. Proč nebylo nikdy dokončeno převratné malířovo dílo Akt?

Režie:L. Smoljak

Hrají:L. Smoljak, Z. Svěrák, J. Weigel, M. Čepelka, J. Hraběta

ČR, 1998, skryté titulky