Národní svatoludmilská pouť na Tetíně

Přímý přenos vyvrcholení oslav výročí 1100 od zavraždění sv. Ludmily. Na Tetíně bude hlavním celebrantem slavnostní mše vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.

Režie:J. Rásocha