Caparti a čelenky: Naléhavý případ! Na soutěži Universal Royalty

Princezna Mehayle, maminka Sharilynne a trenérka Nikki Nicole prožívají hrozný den na soutěži s nelítostnou konkurencí, chybami na pódiu a velkým šokem!