Neobjasněné a neprobádané záhady (3)

Templáři v Americe. Dokument. Justin a Emiliano zvažují možnost, že templáři uprchli z Evropy a přestěhovali svůj řád do Ameriky již sto let před příchodem Kolumba

Uvidíte v TV