Vesnicopis

Známá severočeská vesnice Velenice leží v pískovcové krajině Ralské pahorkatiny, resp. Zákupské pahorkatiny. Je rozložena v údolí říčky Svitávky. Velenice (německy Wellnitz) vznikly během vrcholně středověké kolonizace podhůří Lužických hor, iniciované rodem Ronovců, patrně někdy na konci 13., nebo na počátku 14. století. Poprvé jsou doloženy v listině z roku 1399, kdy byly Velenice žitavským panstvím. Svým půdorysným uspořádáním patří Velenice mezi typické lineární (údolní) lánové vesnice, jakých je na Českolipsku a v navazujících oblastech podhůří Lužických hor a Podještědí většina. Specifickým fenoménem nejen Velenic, ale i mnoha dalších vesnic v pískovcových oblastech severních Čech, jsou skalní sklepy. Velenice byly jako národnostně německá vesnice postiženy poválečnými demografickými změnami. Po roce 1945 zaniklo, většinou bez náhrady, asi 50 domů, takže původně kompaktnější zástavba poněkud prořídla. Velké množství hodnotných staveb se však podařilo zachránit díky novému rekreačnímu využití. V roce 1995 se podařilo naplnit záměr plošné ochrany, kdy byly Velenice v celém rozsahu intravilánu prohlášeny vesnickou památkovou zónou.

ČR, 2012, skryté titulky

Uvidíte v TV