Mlčení

V 16. století se Japonsko otevírá světu a vedle obchodníků a vyslanců sem míří také řada misionářů. Vznikají první kostely a koncem století vyznává katolickou víru několik stovek tisíc obyvatel japonského souostroví. Avšak soupeření mezi evropskými misionáři a obava japonské vládnoucí třídy z přílišného vlivu cizinců vede k opětovnému uzavření země a přísnému zákazu křesťanství. V první polovině 17. století se do Japonska odvažuje jen několik málo misionářů z Portugalska a při jejich odhalení je čekají jen dvě možnosti: mučednická smrt nebo zřeknutí se víry. Jedním z posledních, kdo do zakázané země odcestoval, byl otec Ferreira (Liam Neeson) a po delší odmlce získají v Evropě zprávu o jeho osudu. Podle ní kdysi horlivý kazatel od víry odpadl a dokonce přijal za své japonské jméno. Dva jezuitští mniši a někdejší Ferreirovi učedníci, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), se proto vydávají do země vycházejícího slunce dopátrat se pravdy. Nacházejí však jen podlomenou a roztříštěnou komunitu křesťanů, kterým pod rouškou noci poskytují alespoň mše a zpovědi – přestože za každý takový skutek hrozí všem zúčastněným trest smrti. Po nějaké době se dvojice jezuitů rozhodne rozdělit a pátrat po Ferreirovi každý sám. Jejich přítomnost na ostrovech však působí větší utrpení než útěchu a na konci se každý z nich bude muset rozhodnout, zda je pro ně důležitější pevná víra či láska k bližním. Dlouho připravovaný projekt se Martinu Scorsesemu podařilo natočit až po několika dekádách. Původní román Šúsaka Endóa totiž režisér přečetl už koncem 80. let a následně jednal o jeho adaptaci. Film měl uzavírat Scorseseho spirituální triptych po Posledním pokušení Krista (1988) a Kundunovi (1997), ale jeho výrobu zdržovala řada dalších filmových projektů. Přestože samotná knižní předloha je historicky věrná, nedá se považovat za biografii, neboť spojuje skutečné příběhy několika misionářů s fiktivními prvky. Svoboda náboženského vyznání byla v Japonsku obnovena až v roce 1873.

Režie:M. Scorsese

Hrají:A. Garfield, A. Driver, L. Neeson, T. Asano, J. Kubozuka

USA/VB/Tchaj-wan/Jap./Mex./It., 2016