Cesta bojovníka (2)

Od rytířů k templářům / Geoffroy, maršálek Champagne. Před rytíři v lesklé zbroji zde byli křižáci v kroužkovém brnění. Tím nejlegendárnějším se stal válečný mnich z řádu templářských rytířů Geoffroy z Villehardouinu, oddaný obránce víry, kterého budeme sledovat z Francie do Svaté země.

Uvidíte v TV