Cesty víry

Bohem zapomenutá ves. Dokument ČR/Pol. Kostely sv. Jiří a sv. Josefa bývaly po staletí dominantami vesnice Pelhřimovy na dnešním česko-polském pomezí. Připravili J. Slomiany a P. Všelichová

ČR/Pol., skryté titulky

Uvidíte v TV