Utajené příběhy českých dějin III (3)

Pořad připomíná, že k nejznámějším symbolům české historie patří mešní kalich. Poukazuje k ústřednímu mystériu křesťanské víry, k nadpřirozené proměně chleba a vína v tělo a krev Páně – svátosti eucharistie, ke které dochází při mši svaté. Obřad, ustanovený samotným Kristem, je vykládán jako zpřítomnění jeho oběti na kříži a po staletí fascinuje teology i prosté věřící. Ve středověku tento zájem vedl ke vzniku literárních alegorií o svatém grálu, ale i různých náboženských sekt a spolu s jinými mystickými představami ovlivnil i vznik českého husitství. Bezprostředním podnětem k výbuchu husitské revoluce byla tzv. První pražská defenestrace. Příčinou tohoto krvavého incidentu se stala skutečnost, že neznámý pachatel vhodil do zradikalizovaného davu „demonstrantů“ před Novoměstskou radnicí kámen a zasáhl přitom monstranci s eucharistií (proměněnou chlebovou oplatkou), kterou nesl v čele průvodu kněz Jan Želivský. Tato „nehoda“ vyvolala útok davu na budovu radnice a fyzickou likvidaci všech přítomných radních vyhozením z oken (nikdo z vyhozených nepřežil). A jak to bylo s husitstvím dále?

ČR, 2020

Uvidíte v TV

Videoarchiv