Pevnosti

Hradec Králové se stal první pevností na území Českého království, srovnatelnou s podobně chráněnými městy v dalších evropských zemích. Aby však mohla být provedena přestavba tamního středověkého opevnění na moderní fortifikaci, bylo nejprve nutné provést rozsáhlé úpravy - zbořit královéhradecká předměstí, regulovat toky Labe a Orlice a také rozebrat vrch Rožmberk. Pro potřeby posádky bylo pevnostní město vybaveno nezbytnou infrastrukturou – kasárnami, nemocnicí, zbrojnicemi, skladišti a dalšími objekty. Není tedy divu, že před válečným střetnutím v roce 1866 se pevnost stala předmětem zájmu pruských vojenských špionů.

Režie:P. Jurda

2010, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Pevnosti

  • Pevnosti

  • Pevnosti