Doupě zločinu

V Los Angeles je přepadeno obrněné vozidlo, které slouží pro převoz peněz. Celá akce se však vymkne kontrole a gang pod vedením bývalého elitního vojáka Raye Merrimena je nucen střílet do ochranky i policistů. Přepadení vyšetřuje se svým týmem šerif Nick O’Brien. Výstřední šerif, který málokdy dodržuje pravidla při vyšetřování, pomalu rozplétá síť Merrimenova gangu, který pracuje velice profesionálně a nikdy nebyl dopaden. Merriman se rozhodne po nezdařené akci vyloupit nejstřeženější banku v USA. Jedná se o Centrální banku Spojených států, ve které se nenacházejí klasické přepážky pro zákazníky, ale shromažďují se zde bankovky z veřejného oběhu. Merrimen chce z banky ukrást 30 milionů, které jsou vyřazené ze systému a určené ke skartaci. Celý gang se pouští do složitých a pečlivých příprav. O’Brien neboli Velký Nick si vyhlídne klub, kam prý chodí Merrimenovi muži. Zadrží barmana Donnieho a odveze ho k výslechu. Donnie totiž pracuje pro Merrimena jako řidič. Výslech probíhá v hotelovém pokoji, kde je celá Nickova parta. Donnie pod nátlakem netradičních výslechových metod prozradí Nickovi pouze datum, kdy se má uskutečnit další akce. Jakou banku chce gang vyloupit, se Nick dovídá od Merrimenovy milenky, se kterou Nick stráví noc. Přepadenou bankou se má stát pobočka banky Pico Rivera. Nickova i Merrimenova parta je nachystaná k akci. V pátek opravdu k bance Pico Rivera přijíždí auto s Merrimenovými muži, přepadnou banku, zadrží rukojmí a začnou vyjednávat. Ve skutečnosti jim však nejde o peníze z této pobočky, celé přepadení má šerifa a jeho lidi pouze zdržet. Pod bankou totiž vede kanalizace, díky které se dostanou nenápadně ven. Následuje pečlivě naplánovaná akce v Centrální bance. Nickovi zatím u banky Pico Rivera dojde, že celé přepadení je naoko. Nyní musí rychle zjistit, co má Merrimen opravdu v plánu. Merrimen a jeho muži zatím nasimulují v Centrální bance výpadek proudu, to je příležitost pro Donnieho, který mezitím schovaný v přenosové bedně, ukryje 30 milionů do pytlů určených ke skartaci. Když je celá akce hotová, schová se Donnie do ventilační šachty a v přestrojení za poslíčka donáškové služby opouští budovu banky. V tu chvíli ho spatří Nick, zadrží ho a vymlátí z něho, kam Merrimen odvezdl ukradené peníze. Merrimenův gang je prozrazen, nemůže však kvůli dopravní zácpě Nickovi a jeho mužům ujet. Stejně tak Nick nemůže dohnat Merrimena. Mezi gangem a šerifovými lidmi se strhne přestřelka, při které na obou stranách zákona umírají lidé, nakonec je zastřelen i sám Merrimen. Ukradené peníze se ale nenajdou, protože s nimi utekl Donnie. Nickovi pak dojde, že mozkem této akce nebyl Merrimen, ale Donnie a část Merrimenových mužů, kteří si teď užívají ukradených peněz v Londýně.

Režie:Ch. Gudegast

Hrají:G. Butler, P. Schreiber, O. Jackson ml., M. Williamsová, M. Compte

USA, 2018