Notes

Měsíčník hudební tolerance. Hudebních žánrů a stylů je dnes nespočetně mnoho. Měsíčník Notes se snaží dívat na všemožné hudební proudy bez jakýchkoli předsudků i odsudků. Pol./Izr. (2008).

Režie:J. Kořínek

Pol./Izr., 2008

Uvidíte v TV

  • Notes

  • Notes

  • Notes