Fascinující setkání se zvířaty

Zvířecí říše je úžasně rozmanitá. Čítá na dva miliony druhů a další jsou neustále objevovány. Deštné pralesy zaujímají pouhých šest procent zemského povrchu, jejich druhová rozmanitost neboli biodiverzita je však ohromná. Více než polovina všech suchozemských živočišných druhů žije právě zde. Z nejvyšších větví stromů až po nejhustší podrost skýtá každé patro pralesa domov a potravu nepřebernému množství druhů. Prostředí neprostupného pralesa nabízí neuvěřitelná setkání se zvířaty.

USA, skryté titulky