Domácí štěstí

Podzimní měsíce byly od nepaměti dobou zaslíbenou honům a lovecké vášni. I tuto dnes už spíše starosvětskou kratochvíli, kterou si přivlastnil zejména šlechtický stav, se rozhodla Iva Hüttnerová v Domácím štěstí blíže prozkoumat. Nevzala sice pušku na rameno a na koňském hřbetě se nevydala do hlubokých hvozdů, i tak se dozvíme mnoho zajímavých věcí. Prohlédneme si třeba sbírku pohlednic s loveckou tematikou, kterou shromáždil Zdeněk Neubauer. Poznáme loveckého trubače a vypravíme se na zámek Orlík, kde návštěvníci obdivují bohaté sbírky loveckých trofejí z minulých staletí. Zde se také setkáme s Karlem Schwarzenbergem, který zavzpomíná na to, jak důležitý byl lov pro jeho předky a jaký vztah k němu má on sám.

Režie:F. Karvánek

2003

Uvidíte v TV