Speer a Hitler (1/3)

Scénárista a režisér Heinrich Brelör se představil v roce 2001 trilogií Bratři Mannovi - román století, ve které unikátním způsobem spojil historické archivní dokumenty, výpovědi zúčastněných a hrané pasáže. Projekt získal řadu významných uznání včetně prestižní televizní ceny Emmy. Ve své minisérii z roku 2005 Speer a Hitler se autor věnuje postavě nadějného architekta, blízkého Hitlerova spolupracovníka, patřícího k duchovní elitě Třetí říše, Albertu Speerovi. Tento muž byl v Norimberském procesu odsouzen na "pouhých" 20 let, zatímco nad ostatními důležitými aktéry Třetí říše byl vynesen rozsudek smrti. Hrané pasáže, prokládané unikátními záběry a nahrávkami i výpověďmi tří dětí Alberta Speera, se mj. snaží odpovědět na otázku, jaký díl viny nesl na svých ramenou tento člověk. Broelörova "dokudramatická" mozaika se snaží vyvrátit všechny mýty a polopravdy, vytvořit celistvý a pravdivý portrét člověka, nadaného architekta, spořádaného otce rodiny i muže, který významným způsobem ovlivnil dějiny. První část nese název Blud o Germánii a vrací se k počátkům vztahu Hitlera a Speera. Jejich setkání proběhlo ve znamení oboustranného respektu. Speerovy architektonické vize dokonale zhmotnily velikášské myšlenky o Třetí říši. Obří kopule, monstrózní osvětlení, velkolepá výstavba nových městských čtvrtí, tím vším naplňoval Speer v zápalu génia Hitlerovy představy. Ve dvou výrazných rolích uvidíme v hraných pasážích přední německé herce Sebastiana Kocha (Speer) a Tobiase Morettiho (Hitler).

Režie:H. Breloer

Hrají:S. Koch, T. Moretti, D. Manzelová, E. Hassmannová, P. Rühring, A. Hennicke

N, 2005, skryté titulky

Uvidíte v TV