Drogy a.s.: Smrti nablízku (2)

Obchod s drogami dále kvete. Jde o miliardy dolarů. Vláda se snaží hledat způsoby, jak zvládat nárůst závislosti. Tři nejsmrtelnější drogy stále přinášejí zisk, a to i přes své fatálními následky. Nejedná se pouze o drogy vašich rodičů; ty, které v 80. letech 20. století vyvolaly kampaň „Just Say No - Řekni ne“. Díky pokroku vědy spolu s proměnou trhu vznikly silnější a návykovější omamné látky, které vyvolávají vážné obavy.

USA, 2019

Uvidíte v TV