Velká příkopová propadlina, divoký střed Afriky (3)

Tentokrát budeme zkoumat geologické síly, které se podílely na vzniku Velké příkopové propadliny ve východní Africe a vytvořily krajinu s nejrozmanitější faunou na světě.

VB, 2010

Uvidíte v TV