Moje místa (157)

Jiří Štrébl. Vystudoval ekonomii, ale stal se jedním z nejcharismatičtějších herců své generace. Blanku Kubíkovou pozval do Českého ráje, na zkoušku kapely Waldovy Matušky, do Divadla ABC a ke své sestře Aleně.

2021

Uvidíte v TV