Příběh Růžencové slavnosti

Dokument (1996). Slavný Dürerův obraz zakotvil po mnoha dramatických peripetiích v pražských sbírkách.

Režie:V. Sklenář

1996, skryté titulky