Evangelium podle Marka

Příběh Ježíše Krista tak, jak jej zaznamenal evangelista Marek