Krajinou domova III (9/13)

I když se některé vojenské újezdy v posledních letech zrušily nebo se zmenšila jejich rozloha, pořád jsou v ČR rozsáhlé kusy krajiny, kam mohou jen vojáci. Zpravidla se v nich díky zvláštnímu režimu vojenských újezdů udržela do značné míry původní příroda, i když naopak obce a památky uvnitř vojenských újezdů byly zpravidla srovnány se zemí. V okolí Boletic v jižních Čechách rostou poslední souvislé jedliny v naší zemi. Navštívíme v takovém rozsahu úplně poprvé veřejnosti utajovanou část Šumavy. Nádherná krajina. Vojenský újezd Hradiště je sice také v horách, ale připadáme si v něm spíš jako někde v Itálii než v Čechách. Jsou to krajiny, které vesměs unikly masivnímu odvodňování melioracemi, a tak si uchovávají přirozený vodní režim, jaký měly před dramatickými změnami, které naši krajinu postihují od padesátých let bohužel až do současnosti.

Režie:P. Krejčí

skryté titulky

Uvidíte v TV