Velká vlastenecká válka

Sovětské námořnictvo mělo za úkol plnit celou řadu misí, vzdálených od sebe tisíce kilometrů. Operovalo od arktických vod až po Černé moře. Útočilo na pobřeží, provádělo obojživelná přistání, plnilo úlohu ozbrojeného doprovodu konvojů. Sovětské ponorky byly pro nepřítele smrtonosné, napadaly transporty Němců a jejich spojenců. V roce 1945 Baltské loďstvo zablokovalo ústupové cesty Němců ve Východním Prusku a Pomořansku.

Rus., skryté titulky