Nejvýznamnější malíři: od impresionismu k abstrakci (10/12)

Surrealismus se zrodil po první světové válce. Tento nový umělecký směr těžil ze snů, představivosti, projevů psychických strádání, a především z nevědomí každého jednotlivce. K původně literárnímu hnutí, jež chtělo osvobodit lidstvo od omezující morálky a umění od akademismu, který ničil jeho tvořivou sílu, se připojili malíři, mimo jiné Chagall, Magritte, Dali i Joan Miró. Miró si dal za cíl „zabít malířství“, jak se o jeho tvorbě vyjádřili kritici. A on s tím vyjádřením pak souhlasil: chtěl „zabít“ tradiční malířství, jeho náměty i kompozici. V dětství byl snivý, uzavřený a také velmi špatný student. Kreslit začal ve svých sedmi letech a za několik málo roků nastoupil do téže školy výtvarných umění v Barceloně, kde dříve studoval Picasso. Inspirovali ho Van Gogh, Cézanne i kubismus. První výstavu měl v roce 1917 v Barceloně, když mu bylo 24 let. Krátce poté odjel poprvé do Paříže, kde začal experimentovat s fauvismem a kubismem, aby se nakonec přidal k surrealistickému hnutí. Vyhovoval mu nepředvídatelný surrealistický humor a velký důraz na imaginaci. Výtvarná řeč, kterou zformoval, se skládala z tenkých linií, barev a biomorfních tvarů a sloužila k vyjádření pocitů a dojmů vycházejících z představivosti, světa snů a poezie.

Fr., 2016, skryté titulky

Uvidíte v TV