Artmix

Trafo Gallery chystá skupinovou výstavu 51 umělců, kterou chce připomenout 15 let od založení uměleckého uskupení Trafačka. To vychází z principu tří vlivových skupin, které vědomě či podvědomě vznikaly v časovém horizontu existence Trafačky v bývalé vysočanské trafostanici. Ústřední umělci výstavy a zakládající členové spolku Trafačka Jan Kaláb, Michal Cimala a Jakub Nepraš kolem sebe vytvářeli podhoubí umělců, se kterými Trafo Gallery úzce spolupracovala a pracuje dodnes. Projekt Trafačka/ Trafo Gallery je ojedinělým transformačním modelem, který ve svém pohybu postupně mění strukturu, tj. rub i líc své podstaty. Na této základní tezi je postavena také koncepce výstavního projektu. Jeho záměrem je především prezentovat samotný proces proměny, který je vložen do jednotlivých výtvarných děl. Od nehmotného gesta k artefaktu. O tom všem si budeme, možná srozumitelnější formou, povídat se zakládající trojicí umělců a ředitelkou Trafo Gallery Blankou Čermákovou. Artmix plus jako obvykle přinese ty nejzajímavější události z domácí vizuální scény.

Režie:J. Chytilová

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Artmix

  • Artmix

  • Artmix