Jazzové dny v Germeringu: Paco de Lucia and Group

(75 min)