Aliance

Zničenému Chicagu teď vládne Evelyn se svými lidmi. Po dlouhých bojích Evelyn zvítězila nad svou sestrou, která vládla městu brutálními metodami, a teď je to ona, kdo ve městě stanovuje pravidla. Jenže Evelyn není pro město žádnou výhrou, nová vládkyně ve městě zavedla systém jakýchsi lidových soudů, při kterých ti, kteří novým pořádkům odporují, jsou před davem popravováni. Bývalá bojovnice Tris, která pomohla Evelyn získat moc, není s tím, co okolo sebe vidí, příliš spokojená. Když má být „soudem“ souzen i její bratr Caleb, rozhodne se, že s několika přáteli a se svým snoubencem Čtyřkou (ve skutečnosti syn Evelyn) z města utečou. Útěk však není jednoduchou záležitostí. Město je obehnáno jakousi vysokou hradbou. Tris se Čtyřkou osvobodí z cely Caleba a s bojovým autem se snaží projet systémem kontrol. Cestou je však zastaví mladík Peter, který si pod pohrůžkou jejich prozrazení vynutí, aby ho vzali s sebou. Přes kontrolní stanoviště se skupina dostane za pomoci Trisiny kamarádky Christiny, která dodala falešné propouštěcí papíry. Christina se svou kamarádkou Tori se ke skupině také přidávají. Skupina dorazí k hradbě, kde za pomoci navijáků zahájí výstup na hradbu. Je to právě v poslední chvíli. Evelynin poskok Edgar zatím totiž přišel na to, že Čtyřka unesl z vězení Caleba, a se skupinou Evelyniných lidí se vydává uprchlíky stíhat. Edgarovi se podaří uprchlíky dostihnout a přímo u hradby se strhne přestřelka. Tris s ostatními se ale nakonec přes hradbu dostanou, v boji zahyne pouze Tori. Skupina pronikne tedy za hradbu, aby zde velmi brzy narazila na neobyvatelnou krajinu. Zdá se, že útěk nepřinesl to, co všichni čekali. Ke všemu se objeví Edgar v bojovém vozidlu a oni před ním musejí utíkat. Edgar je však zastaven podivnými vojáky, kteří se před prchající skupinou objeví v nezvyklých létajících bojových vozidlech. Velitel vojáků, Romit, oznámí skupině, že jsou zachráněni, protože on a jeho lidé pocházejí z budoucnosti a jsou ve skutečnosti vojáky Úřadu pro genetickou péči. Skupina je tedy v bezpečí a je odvezena na základnu úřadu. Tady je všem vysvětleno, že v minulosti systém genetických manipulací vedl k vytvoření aliancí, a tím vyvolal zničení celé planety. Úřad má teď na starost očištění lidského genomu od „znečištění“. Velmi brzy po dekontaminaci je ze skupiny vyčleněna Tris a ředitel úřadu David se s ní setkává. David informuje Tris, že ona jediná je geneticky čistá, všichni její přátelé jsou ale „poškozeni“. David ukáže Tris „skutečnou pravdu“ o její matce a také jí oznámí, že s ní a jakousi radou, která žije kdesi v Providence, má velké plány. Zatím jsou ostatní zařazeni do normálního pracovního rytmu úřadu. Peter a Caleb jsou pověřeni sledováním Chicaga pomocí velmi sofistikované sledovací technologie. Ostatní jsou cvičeni na vojáky. Čtyřka však začne mít velmi brzy o tom, co se kolem něho děje, pochybnosti. Když ke všemu zjistí, že úřad krade malé děti od lidí, kteří žijí v části zdejšího světa nazvané „periférií“, dojde k závěru, že musí odejít. Ke všemu se ještě Čtyřka dozvídá, že se v samotném Chicagu chystá válka mezi Evelyn a její odpůrkyní Jovanou. Čtyřka pronikne na vedení úřadu a tady osloví Tris, jestli s ním půjde zpět do Chicaga. Tris mu však nevěří a odlétá s Davidem do Providence. Čtyřka je naložen do bojové lodě s tím, že ho Romit odveze zpět do města. Ve stroji s nimi letí i jeden z vojáků úřadu, Matthew, ten Čtyřku varuje. Romit ho určitě neveze do Chicaga. Čtyřka napadne Romita a piloty a způsobí havárii stroje. Po nárazu na zem jsou však jak Čtyřka, tak i Matthew v pořádku. Matthew se přizná, že Davida také nenávidí, a dá Čtyřce svou identifikační kartu, se kterou může projít tajnou stěnou do Chicaga…

Režie:R. Schwentke

Hrají:S. Woodleyová, T. James, N. Wattsová, Z. Kravitzová, M. Teller

USA, 2016