Na plovárně s Karlem Černým

Doc. Karel Černý (*1974) vystudoval kulturní historii na Jihočeské univerzitě, habilitoval v oboru Dějiny lékařství na 1. LF UK, kde je od roku 2001 zaměstnán. Jedná se o jediné pracoviště sdružující historii a paleopatologii. Podílí se na výuce dějin lékařství v raném novověku. Zabývá se především dějinami infekčních chorob od druhé poloviny 15. do počátku 18. století a dále dějinami výživy v raném novověku. Je autorem knihy Mor 1480–1730: Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, je spoluautorem knihy Jezuité a mor (s Jiřím M. Havlíkem), autorem učebnice Guide to Medical Terminology a podílí se na vzniku Biografického slovníku 1. LF UK. Působí jako člen výboru Společnosti pro dějiny věd a techniky.

Režie:J. Hojtaš

skryté titulky

Uvidíte v TV