Za Shakespearem s Martinem Hilským

William Shakespeare je největším dramatikem novověku. Jeho hry se hrají snad na všech jevištích světa. Jeho příběhy stále lidi zajímají. Dokázal postihnout víc než jiní i ty nejtajnější zákruty lidské duše. Také české divadlo se k němu ve druhé polovině 19. století přihlásilo. Jeho hry překládali vynikající překladatelé – v 19. století to byl básník J. V. Sládek a o sto let později E. A. Saudek. Průvodcem cyklu po světě Shakespearových postav je náš současný nejdůvěrnější znalec Shakespearova díla Martin Hilský, jenž stojí za působivým překladem kompletního dramatikova odkazu. V posledním díle cyklu přiblíží postavu Prospera, milánského vévody a mága, který si vytvořil na opuštěném ostrově vlastní svět. Je však tato postava skutečně ryzím představitelem bílé magie a světla, nebo je její charakter mnohem komplikovanější? Odkrývat tajemství protagonisty Shakespearovy romance Bouře bude pomáhat Ivan Řezáč, představitel Prospera v inscenaci Švandova divadla.

VB, 2003, skryté titulky