Spolu na hranici

Region Těšínských Beskyd, ze severu přibližně vymezený řekou Wislou na polské straně a z jihu Jablunkovským průsmykem na straně české, je územím, které v česko-polském pohraničí nemá srovnání. Je to historická „země slezských gorolů“. Tedy obyvatel české i polské národnosti mluvících jedním nářečím. Obyvatel se společnou historií s kořeny ve 14. až 15. století, kdy se v nejzápadnějším výběžku Karpatského oblouku usídlili Valaši a „rozpoutali v krajině revoluci“ svým salašnickým způsobem hospodaření. Hranice tvrdě vytyčená v důsledku událostí 20. století rozdělila „goroly“ fyzicky, nikoli však mentálně. A to se po vstupu Česka i Polska a po následném rozšíření Schengenského prostoru projevuje. „Díky Evropské unii máme teď historickou příležitost zrušit tu hranici jednou provždy. Bylo by trestuhodné takovou příležitost promarnit,“ říká Michal Milerski z Nýdku.

Režie:P. Všelichová

skryté titulky

Uvidíte v TV