Dobrodružství kriminalistiky (24/26)

V tísnivé atmosféře Polska padesátých let minulého století, v době z hlediska dějin vědecké kriminalistiky velmi nedávné, se odehrává další příběh televizního cyklu z dějin zločinu a jeho potírání. Pokusil se vystihnout složitou a pro naši rozpornou přítomnost typickou cestu, po níž se k sobě přibližovaly dva významné obory, přímo související s člověkem a jeho chováním - tedy kriminalistika a psychologie. Společensky a časově zarámovaný příběh cyklu vypráví o tom, že i naše doba, považovaná námi samými za vrchol svobody poznání, zřejmě měla a má svá tabu...

Režie:A. Moskalyk

Hrají:H. Korte, M. Vašut, I. Trojan, M. Vávra, M. Táborský

ČR/N/Fr., 1993, skryté titulky

Uvidíte v TV