Slovanská epopej v Moravském Krumlově

Alfons Mucha se zabýval myšlenkou epopeje už od doby Světové výstavy v Paříži roku 1900. Trvalo však dalších deset let, než jako padesátiletý začal na zámku ve Zbirohu pracovat na svém životním díle. V roce 1928 byl celý cyklus, nazvaný Slovanská epopej, vystaven v Praze ve Veletržním paláci a malíř věnoval toto své dílo českému lidu. Obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy, která je po druhé světové válce zapůjčila do Moravského Krumlova. Stalo se tak díky místnímu učiteli Rostislavu Talskému, který se v padesátých letech od Muchova přítele dozvěděl o nevyhovujících prostorách, v nichž bylo dílo uloženo. Neodpovídalo totiž nárokům novému režimu na umění, a tak mělo zůstat skryto zrakům širší veřejnosti. V Moravském Krumlově se cyklus vystavoval od roku 1963 a po rekonstrukci zámeckých prostor se letos do tohoto městečka po několika letech pražského pobytu vrátil.

2004, skryté titulky