Lapidárium

Původně se tohle vydání Lapidária mělo jmenovat Příběh tiskařské kasy, ale unikátní rekvizita, se kterou pracoval již Pavel Josef Šafařík, nepřežila polistopadovou privatizaci tiskařských závodů. Naštěstí práce na velkém slovníku staroslověnštiny, připravovaném generacemi jazykovědců, již byly u konce. A my jsme po více než tisíci letech schopni dílu Cyrila a Metoděje nejen porozumět, ale – obrazně řečeno – si s nimi i korespondovat.

Režie:M. Skyba

1998, skryté titulky

Uvidíte v TV