Tak takto?!

Aktuálnym témy politického a spoločenského života. Moderátorka: Anka Žitná