Země: Vznik planety

Dokument VB (2011). Představte si existenci kamer od samého vzniku Země, které zaznamenávají všechny podstatné události. Výsledkem je tento mimořádný dokument

VB, 2011