Nejpodivnější počasí na Zemi

Impozantní mořská pěna. Stanete se svědky nejpodivnějšího počasí na Zemi, včetně tříštících se ledovců, dubajské mlhy, mizícího jezera, kruhové duhy a impozantní pěny